Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Ikonosfera 5

• IKONOSFERA 5/1 • IKONY ŚWIĄTECZNE
ZESZYTY MUZEALNE 5, cz. I/2017
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i dr Krystyny Staweckiej, we współpracy z Aleksandrą Krahel i Izabelą Markowską
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2016
Format B5, ss. 100, oprawa miękka, ISSN 2300-0406

Piąty numer wydawnictwa podzielono na dwie części z uwagi na obszerność złożonych do druku materiałów. Obie części wypełniły opracowania ikonografii świątecznej poprzedzone tematem wprowadzającym w tę problematykę (Chrześcijańska teologia święta jako podstawa dodekaortonu), po którym w kolejności chronologicznej zamieszczono artykuły: Narodzenie Matki Bożej; Wprowadzenie Marii do świątyni; Zwiastowanie; Boże Narodzenie; Spotkanie Pańskie; Chrzest Chrystusa; Przemienienie Pańskie. O wybranych wariantach sądeckich na tle tradycji przedstawieniowej; Wejście do Jerozolimy.
SPIS TREŚCI
IKONOGRAFIA ŚWIĄT, CZ. I
PROF. DR HAB. KAROL KLAUZA • Chrześcijańska teologia święta jako podstawa dodekaortonu
JUSTYNA STASIEK-HARABIN • Narodzenie matki bożej
HENRYKA OLSZEWSKA-JAREMA • Wprowadzenie Marii do świątyni
DR PIOTR KONDRACIUK • Zwiastowanie
PIOTR SAWICKI • Boże Narodzenie
VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Spotkanie Pańskie
EWA ŻUKOWSKA • Chrzest Chrystusa
MARIA MARCINOWSKA • Przemienienie Pańskie. O wybranych wariantach sądeckich na tle tradycji przedstawieniowej
MACIEJ ĆWIKLEWSKI • Wejście do Jerozolimy

TABLE OF CONTENTS
ICONOGRAPHY OF FEASTS, PART I
PROF. HAB. PHD. KAROL KLAUZA • Christian theology of a feast as a basis for dodecaorton
JUSTYNA STASIEK-HARABIN • Nativity of the Mother of God
HENRYKA OLSZEWSKA-JAREMA • Presentation of the Mother of God in the Temple
PHD. PIOTR KONDRACIUK • Annunciation
PIOTR SAWICKI • The Nativity of Christ
VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Presentation of Christ in the Temple
EWA ŻUKOWSKA • Baptism of Christ
MARIA MARCINOWSKA • Transfiguration of Christ – a contrastive analysis of selected Sącz variants of the icon and traditional depiction patterns
MACIEJ ĆWIKLEWSKI • Entry to Jerusalem