Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Regulamin zwiedzania w Muzeum Ikon w Supraślu

Załącznik nr 1.4
do Zarządzenia Nr 12/2020
Z dnia 03.06.2020 r.

ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE W MUZEUM IKON W SUPRAŚLU ODDZIALE MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu zwiedzania Muzeum” oraz poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią.

 1. Muzeum dostępne będzie tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z par. 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz.964).
 2. Zdejmowanie lub zsuwanie masek skutkuje koniecznością opuszczenia Muzeum.
 3. Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku.
 4. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać za linią w odstępach 1,5 m.
 5. Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatni. Obecnie przy kasie lub
  w innym miejscu wyznaczonym przez obsługę Muzeum należy pozostawić większe bagaże.
 6. Ruchem zwiedzających kieruje obsługa Muzeum w holu i na ekspozycjach. Na schodach prowadzących na ekspozycję i do toalety obowiązuje ruch wahadłowy.
 7. W Muzeum jednocześnie może przebywać maksymalnie 50 osób.
 8. Trasy zwiedzania na udostępnianych ekspozycjach pozostają dowolne. Prosimy
  o korzystanie z informacji i wskazówek pracowników obsługi Muzeum.
 9. Zwiedzający powinni zachować pomiędzy sobą odstęp minimum 1,5 m (nie dotyczy rodzin).
 10. Zwiedzający powinni powstrzymać się od dotykania drzwi, klamek i gablot muzealnych.
 11. Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne i oprowadzanie
  z przewodnikiem.
 12. Sprzęt multimedialny oraz audioprzewodniki nie będzie udostępniany. Prosimy
  o korzystanie z informacji wizualnych, ulotek oraz wskazówek obsługi Muzeum.
 13. W celu uniknięcia niedogodności wynikających z wymagań dotyczących bezpieczeństwa zwiedzania Muzeum Ikon w Supraślu przed planowaną wizytą, prosimy o kontakt telefoniczny i dokonanie rezerwacji wstępu pod nr tel. +48 509 336 829. Osoby z dokonaną rezerwacją mają pierwszeństwo wstępu.
 14. Na ekspozycji Muzeum może przebywać jednocześnie 50 osób + pracownicy Muzeum [opieka ekspozycji]
 • Wejście na ekspozycję będzie się odbywało w stosownych odstępach czasowych (minimum 30 minutowych) umożliwiających zachowanie bezpiecznej odległości między zwiedzającymi. ekspozycję mogą zwiedzać zorganizowane grupy turystyczne podróżujące razem maksymalnie 25 osób
  w jednej grupie;
 • po grupie zorganizowanej następne wejście na ekspozycję odbywa się po 30 minutach;
 • grupy rodzinne wchodzą na ekspozycję razem, zobowiązane są do utrzymania 1,5 m dystansu od innych zwiedzających;
 1. Ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się godzinę przed zamknięciem muzeum.
 2. Winda dostępna jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Z windy jednocześnie mogą korzystać 2 osoby.
 3. W pomieszczeniach kas, sklepiku, poczekalni i toalet obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m między osobami niespokrewnionymi i nie stanowiącymi jednej grupy zorganizowanej.

Informacje o zmianie organizacji pracy Muzeum dostępne są także na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku www.muzeum.bialystok.pl oraz na portalu społecznościowym FB.

                                                                                                                        dr Waldemar Wilczewski

Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2018
Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
z dnia 23.05.2018r.

Regulamin zwiedzania w Muzeum Podlaskim w Białymstoku 

Informacje ogólne:

 1. Zwiedzanie ekspozycji w oddziałach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia Muzeum i cen biletów są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum.
 3. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów i osób zwiedzających w budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
 6. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

Zasady zwiedzania:

 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń pracowników Muzeum.
 2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie oddziałów Muzeum.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.
 6. Fotografowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum.
 7. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w oddziale.
 8. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
  - wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika)
  - palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia
  - wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów
  - wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów
  - fotografowania z użyciem flesza
  - dotykania eksponatów, wchodzenia na dywany i siadania na meblach
  - rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji
 9. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.

Postanowienia końcowe:

 1. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasie biletowej Muzeum
 2. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum: www.muzeum.bialystok.pl
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018r.