Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

RODZINNE WEEKENDY W MUZEUM IKON W SUPRAŚLU – dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat

Ikona przedstawiająca Matkę Bożą z Dzieciątkiem, ukazująca Marię, która trzyma w ramionach młodzieńczego Chrystusa i pochyla głowę, aby przytulić swój policzek do policzka syna. Chrystus obejmuje ją jedną ręką za szyję, a drugą trzyma w ręce Matki.

ELEUSA – MIŁOSIERNY I CZUŁY WIZERUNEK MATKI BOŻEJ

W części stałej ekspozycji, poświęconej Bogarodzicy, uczestnicy zajęć zapoznają się z ujmującymi wizerunkami Eleusy. Ten typ przedstawień maryjnych wzbogaca intymna, a zarazem ludzka czułość – uświadamiając szczerość i głębię miłości matki do dziecka. Uczestnicy ozdobią przygotowane wizerunki Matki Bożej Żyrowickiej. Na podobraziu z reprodukcją ikony wykonają w technice mieszanej ornamenty roślinno-kwiatowe wokół wizerunku.

29 maj 2022 r., godz. 10.00 -  zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Liczba uczestników: 20 osób
Czas trwania zajęć: ok. 90 min.
Koszt: 12 zł – dziecko, 6 zł – opiekun, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł – dziecko, 4 zł – opiekun
Informacje i zapisy: 509 336 829


Fragment rysunku przedstawiającego anioła.
Fragment rysunku Zwiastowania Najświętszej Maryj Panny, papier, kredka, XXI w., Polska, D. Grozdew

ANIELSKI POSŁANIEC – ARCHANIOŁ GABRIEL W SCENIE ZWIASTOWANIA. TECHNIKA SGRAFFITO

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, dzieło prezentowane w sali wystaw czasowych naszego muzeum, będzie przewodnim motywem naszego spotkania. Autorem pracy jest Dymitr Grozdew wszechstronny artysta pochodzenia bułgarskiego, od lat związany z Białymstokiem. Grozdew stworzył swe dzieło w technice sgraffito – po zapoznaniu się z jej specyfiką technologiczną, uczestnicy spróbują wykonać fragment sceny Zwiastowania – postać Archanioła Gabriela – posługując się odpowiednikiem sgraffito na papierze.

19 czerwca 2022 r., godz. 10.00 -  zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Liczba miejsc: 20 osób
Czas trwania zajęć: ok. 90 min
Koszt: 12 zł – dziecko, 6 zł – opiekun, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł – dziecko, 4 zł – opiekun
Informacje i zapisy: 509 336 829