Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

edukacja – oferta dla grup zorganizowanych

Kontakt, szczegółowe informacje, REZERWACJE ZAJĘĆ:
Muzeum w Tykocinie

tel. 509 336 597
ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin

Cena biletów wstępu (usługa zwiedzania wystaw zorganizowanych w Muzeum połączona z udziałem w zajęciach edukacyjnych): 
1) bilet wstępu z udziałem w lekcji muzealnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny - 4 zł od osoby;
2) udział w lekcji muzealnej dla grup przedszkolnych - 6 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny - 4 zł od osoby:
3) bilet wstępu z udziałem w zajęciach interaktywnych dla dzieci i młodzieży szkolnej - 8 zł od osoby, z Karta Dużej Rodziny -4 zł od osoby;
4) udział w zajęciach interaktywnych dla grup przedszkolnych - 6 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny - 4 zł.

Dbamy, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Edukatorzy prowadzą zajęcia w maskach ochronnych, pomoce dydaktyczne są rozkładane w rękawiczkach, stoły, krzesła i wszelkie przybory są dezynfekowane, a sale wietrzone.

Prosimy, by pamiętać o zasadach zwiedzania obowiązujących w okresie zagrożenia Covid–19. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci posiadające własne maski zasłaniające usta i nos. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym dostępnym w Muzeum, lub do używania rękawiczek.