Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Kafle supraskie

Wystawa prezentuje kafle, które zostały odkryte w trakcie prac archeologicznych na terenie monasteru Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu i jego otoczeniu.

Ich pochodzenie datuje się na późne średniowiecze i czasy nowożytne. Kafle supraskie to całe płyty piecowe bądź też ich fragmenty. Jak twierdzi Irena Taranta kuratorka wystawy „są to zabytki wyjątkowe, bo posiadają wysoki walor artystyczny, wartość historyczną i naukową. Dzięki kaflom poznajemy dawny zapomniany świat minionych epok. Świat, który został przedstawiony na kaflach symbolami”. Wśród bogatych zdobień kafli można odnaleźć motywy religijne, heraldyczne, architektoniczne, roślinne czy geometryczne.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zaś prezentowane rekonstrukcje kafli 3D są własnością Urzędu Miejskiego w Supraślu.

Wystawa eksponowana do 30 kwietnia 2024 r.