Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty – archiwum

<<< Powrót

2014WIRTUALNA HISTORIA ZABYTKU MUZEALNEGO – XVI w. FRESKI SUPRASKIE

Muzeum Ikon w Supraślu, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt ma na celu modernizację stałej ekspozycji Muzeum Ikon w Supraślu, poprzez dokończenie konserwacji zachowanego zespołu XVI-wiecznch fresków (8 z 30 tablic – 22 fragmenty odrestaurowano w 2012 r.) oraz stworzenie nowoczesnej animacji komputerowej opowiadającej o historii miejsca, w którym się znajduje muzeum i z którego pochodzi najważniejsza część kolekcji – unikatowe pobizantyńskie polichromie. W krótkiej artystycznej formie, którą „przenikać” będą obrazy – świadectwa, zachowujące ujęcia monasteru, cerkwi i jej wnętrza z końca XIX i pierwszej połowy XX w., ośrodka tak bardzo ważnego dla kultury i sztuki sakralnej prawosławia w Polsce, pragniemy oddać jego wyjątkowość, piękno i znaczenie, jak również dramatyczny przebieg wydarzeń II wojny światowej (zburzenie świątyni, zniszczenie malowideł). Kulminacyjnym momentem będzie zobrazowanie procesu restauracji malowideł, przywracania ich do życia w innej już – muzealnej rzeczywistości, również jako świadectwa polskiej szkoły konserwacji (1946, 1963-64, 2012).

Na budżet projektu składają się dotacje: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50 000 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego również w wysokości 50 000 zł.

 

2012KONSERWACJA XVI-WIECZNYCH POBIZANTYŃSKICH FRESKÓW Z SUPRAŚLA

Realizacja zadania „Konserwacja XVI-wiecznych pobizantyńskich fresków z Supraśla” ma na celu ochronę jedynego w swoim rodzaju zespołu malowideł ściennych, zachowanych w formie tablic. Zakres prac przewiduje dokonanie niezbędnego oczyszczenia powierzchni malarskich, określenie stanu zachowania podłoża nośnego i ewentualne jego wzmocnienie, uzupełnienia ubytków oraz artystyczno-estetyczne scalenia powierzchni fresków.

Malowidła supraskie pochodzą z cerkwi Zwiastowania NMP, wzniesionej w pierwszej połowie XVI w., w stylu łączącym elementy bizantyńskiego wschodu z zachodnioeuropejskim gotykiem. Świątynia posiadała charakter obronny, występujący na pograniczu północno-wschodniej Polski, Litwy i Białorusi w XV-XVI w. W latach 1532-1557, wnętrze cerkwi zostało ozdobione polichromią posiadającą analogie w sztuce późnobizantyńskiej drugiej poł. XIV i początków XV w., okresu tzw. renesansu Paleologów, wykazując podobieństwa z malarstwem Półwyspu Bałkańskiego.

Supraski zespół klasztorny, przechodząc różne koleje losu, najbardziej ucierpiał w czasie II wojny światowej. Wówczas to, w lipcu 1944 r. została zburzona świątynia, a wraz z nią bezcenny wystrój malarski. Historia zabytkowego zespołu fresków supraskich, a przede wszystkim ich wysoka wartość artystyczna, stawia je na równi z tak znanymi realizacjami malarskimi jak polichromie wiślickie, lubelskie, sandomierskie czy wawelskie.

Do konserwacji przekazano 22 tablice z freskami:

 1. Fresk – św. Orest, technika wapienno-temperowa, 155 x 91 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 2. Fresk – św. Męczennik, technika wapienno-temperowa, 145 x 80 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 3. Fresk – św. Julita, technika wapienno-temperowa, 121 x 95 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 4. Fresk – św. Męczennik, technika wapienno-temperowa, 95(60) x 82,1532-1557 r., Supraśl,
 5. Fresk – św. Męczennik, technika wapienno-temperowa, 87 x 78 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 6. Fresk – fragment ornamentu, technika wapienno-temperowa, 42 x 54/65 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 7. Fresk – św. Męczennik, technika wapienno-temperowa, 65 x 85 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 8. Fresk – św. Męczennik, technika wapienno-temperowa, 70 x 83 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 9. Fresk – św. Męczennik, technika wapienno-temperowa, 85 x 77 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 10. Fresk – Święty, technika wapienno-temperowa, 104 x 82 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 11. Fresk – św. Mardariusz, technika wapienno-temperowa, 160 x 93 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 12. Fresk – św. Męczennik, technika wapienno-temperowa, 205 x 83 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 13. Fresk – św. Rycerz, technika wapienno-temperowa, 156/211 x 81 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 14. Fresk – św. Jerzy, technika wapienno-temperowa, 220 x 85 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 15. Fresk – św. Bacchus, technika wapienno-temperowa, 207 x 80 cm, 1532-1557 r., Supraśl, MI/I/38
 16. Fresk – św. Dymitr, technika wapienno-temperowa, 220 x 80 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 17. Fresk – św. Kalinik, technika wapienno-temperowa, 205 x 84 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 18. Fresk – św. Męczennik, technika wapienno-temperowa, 208 x 80 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 19. Fresk – św. Nikita, technika wapienno-temperowa, 140 x 83 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 20. Fresk – fragment postaci św. Rycerza, technika wapienno-temperowa, 153 x 80 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 21. Fresk – fragment postaci świętego, technika wapienno-temperowa,155 x 60 cm, 1532-1557 r., Supraśl,
 22. Fresk – fragment postaci świętego, technika wapienno-temperowa, 140 x 46/18 cm, 1532-1557 r., Supraśl

 

2009

Realizacja projektu współfinansowanego przez MKiDN
„Konserwacja i badania ikon ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu”

Lista ikon:

 1. Święty Jerzy, deska, olej, XIX w., Rosja, nr inw. MI/I/218
 2. Chrystus Pantokrator, deska, technika mieszana, XIX w., Rosja, nr inw. MI/I/377
 3. Archanioł Michał, deska, technika mieszana, XIX w., Rosja, nr inw. MI/I/390
 4. Święty Jan Chrzciciel, deska, tempera, XIX w., Rosja, nr inw. MI/I/444
 5. Ikona Ukrzyżowania, deska, mosiądz, technika mieszana, odlew cyzelowany, XIX w., Rosja, nr inw. MI/I/554
 6. Wprowadzenie Najświętszej Bogarodzicy do Świątyni, deska, olej, XIX w., Rosja, nr inw. MI/I/988
 7. Święty Andrzej Apostoł, deska, mosiądz, technika mieszana, XIX w., Rosja, nr inw. MI/I/dep./11 (MŁJ-III-1005)
 8. Święty Jonasz Metropolita Moskwy, deska, olej, XIX w., Rosja, nr inw. MI/I/318
 9. Tychwińska Ikona Matki Bożej, deska, olej, XIX w., Rosja, nr inw. MI/I/ 477
 10. Ikona – Menologion – Październik, deska, tempera, XIX w., Rosja, nr inw. MI/I/748
 11. Kazańska Ikona Matki Bożej, deska, technika mieszana, XIX w., Rosja, nr inw. MI/I/326
 12. Św. Jan Chrzciciel, deska, tempera, XIX w., Rosja, nr inw. MI/I/1022

 

2008

Muzeum Ikon w Supraślu w 2008 r. realizowało program operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo Kulturowe/Rozwój instytucji muzealnych Konserwacja kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraślu - Konserwacja 29 ikon na łączną sumę 60.185,00,-

 1. Apostołowie, deska, olej, 136x70 cm, XVII/XVIII w., Karpaty
 2. Św. Mikołaj Cudotwórca, deska, tempera, 29,5x24,5 cm, XVIII Rosja
 3. Matka Boża Wszystkich Strapionych Radość, deska, olej, 18x15,3 cm, XIX w., Rosja
 4. Matka Boża z Rzędu Deesis, deska, technika mieszana, 42x34 cm, XIX w ., Rosja
 5. Chrystus Pantokrator, deska, technika mieszana, 44x37 cm, XIX w., Rosja
 6. Święty Grzegorz Teolog, deska, olej, 112 x 49 cm, XIX w., Rosja
 7. Deesis, deska, technika mieszana, blacha- mosiądz srebrzony, nimby złocone, XIX w., Rosja, 31x24,5 cm
 8. Święci Wałamscy, deska, tempera, 16,5x12 cm, XIX w., Rosja
 9. Matka Boża Krzak Gorejący, deska, technika mieszana, XIX w., Rosja
 10. Głowa Jana Chrzciciela, deska, technika mieszana, 26,5x19,5 cm, XIX w., Rosja
 11. Archanioł Gabriel, deska, tempera, XIX w., Rosja
 12. Św. Archanioł Michał, deska, technika mieszana, 32x26,5 cm, XIX w., Rosja
 13. Matka Boża z Rzędu Deesis ze scenami z życia, deska, tempera, 43x36,5 cm, XIX w., Rosja
 14. Ukrzyżowanie, deska, technika mieszana, 49x41 cm, XIX w., Rosja
 15. Chrystus Pantokrator, deska, tempera, 42x33 cm, XVIII/XIX w., Rosja
 16. Matka Boża Znaku, deska, tempera, 39x33 cm, XIX w., Rosja
 17. Święci Konstanty i Helena, deska, technika, mieszana, XIX w., Rosja
 18. Św. Jan Chrzciciel, deska, tempera, 45x37,5 cm, XVIII w., Rosja
 19. Arabska Ikona Matki Bożej, deska, tempera, 44x37,5 cm, XIX w., Rosja
 20. Achtyrska Ikona Matki Bożej, deska, technika mieszana, 27x20,5 cm, XIX w., Rosja
 21. Kult Ikon Matki Bożej, deska, tempera, 31,5x27,5 cm, XVII/XVIII w.
 22. Nie Płacz po Mnie Matko, deska, tempera, 42,5x35,7 cm, XIX w., Rosja
 23. Święty Jerzy, deska, tempera, XIX w., Rosja
 24. Ikona Chrystusa Orędownika, deska, tempera, 28,8x25 cm XIX w., Rosja
 25. Pokrow - Opieka Matki Bożej, deska, tempera, 29,5x24 cm, XIX w., Rosja
 26. Święci Zachariasz i Salomon, deska, tempera, Ø 25x24,5 cm, XVII w., Polska
 27. Św. Onufry, deska, tempera, 20,7x15 cm, XVII/XVIII w., Grecja
 28. Św. Mikołaj Możajski, deska, tempera, 35,5x31 cm, XVIII w., Rosja
 29. Chrystus Wielki Arcykapłan, deska, tempera, 109x94 cm, XVIII w., Polska

 

2007

Muzeum Ikon w Supraślu w 2007 roku realizowało programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo Kulturowe / Rozwój instytucji muzealnych

Uzupełnianie i wzbogacanie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu - Zakupiono 5 ikon:

 1. Adoracja Ikon Matki Bożej, deska, tempera, 31,5 x 21,5 cm, Rosja (Nowogród), XVII/XVIII w. Ikona wielopostaciowa, dwupoziomowa, z podwójnym kowczegiem, srebrzona.
 2. ŚŚ. Prorok Zachariasz i Salomon, deska, technika mieszana, owal 25 x 24,5 cm, Karpaty, XVII w. Ikona z górnego rzędu ikonostasu, w drewnianej ramie zdobionej w liście akantu, srebrzona.
 3. Św. Onufry, deska, tempera, brąz, 20,7 x 15 cm, Grecja, XVII/XVIII w. Ikona wykonana na cyprysowej desce, złocona. Całopostaciowe przedstawienie świętego na tle krajobrazu. Na ręce świętego i nimb nałożone są trybowane blaszki, charakterystyczne dla twórczości greckiej.
 4. Św. Mikołaj Możajski, deska, tempera, 35,5 x 31 cm, Rosja, XVIII w. Ikona z kowczegiem, złocona i srebrzona. Przedstawia w całej postaci św. Mikołaja z mieczem i grodem Możajski w dłoniach.
 5. Chrystus Wielki Arcykapłan - Deesis, deska, technika mieszana, 109 x 94 cm, Diecezja Przemyska, XVIII w. Ikona z ikonostasu, w bogatej oprawie snycerskiej (rozety kwiatowe, wici winogron), srebro laserowane. Centralnie ukazana postać zasiadającego na tronie Chrystusa w szatach kapłańskich. Po jego obu stronach ukazani są Matka Boża i św. Jan Chrzciciel.

Konserwacja kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraślu - Konserwacja 38 ikon:

 1. Chrystus Pantokrator, deska, technika mieszana, 33 x 28, Rosja, XIX w.
 2. Fiodorowska Ikona Matki Bożej, deska, technika mieszana, 31,7 x 26, Rosja, XVIII w.
 3. Św. Sergiusz z Radoneża, deska, olej, 26,7 x 22, Rosja, XIX w.
 4. Wszystkie Święta, deska, tempera, 45 x 38, Rosja, XIX w.
 5. Chrystus Pantokrator, deska, tempera, 32 x 27,5, Rosja, XVIII/XIX w.
 6. Św. Mikołaj, deska, olej, 39,5 x 31,5, Rosja, XXVIII w.
 7. Matka Boża Znaku, deska, technika mieszana, 27,5 x 23,5, Rosja, XIX w.
 8. ŚŚ Kosma i Damian, deska, olej, 35,5 x 31,5, Rosja, XIX w.
 9. Zmartwychwstanie Chrystusa, deska, tempera, 32,5 x 28, Rosja, XIX w.
 10. Święci Metropolici i Biskupi, deska, tempera, 31,5 x 28, Rosja, XIX w.
 11. Św. Eliasz ze scenami z życia, deska, tempera, 30,5 x 26, Rosja, XVII/XVIII w.
 12. Kazańska Ikona Matki Bożej, deska, tempera, 31 x 26,5, Rosja, XIX w.
 13. Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy, deska, tempera, 30 x 26, Rosja, XVII/XVIII w.
 14. Smoleńska Ikona matki Bożej, deska, tempera, 32,5 x 27,5, Rosja, XIX w.
 15. Wszystkie Święta, deska, technika mieszana, 32 x 28, Rosja, XIX w.
 16. Św. Antypij, deska, technika mieszana, 35,5 x 31,5, Rosja, XIX w.
 17. Święci, deska, tempera, 31 x 27,5, Rosja, XIX w.
 18. Święta Trójca, deska, technika mieszana, 42,8 x 35, Rosja, XIX w.
 19. Matka Boża z Rzędu Deesis, deska, tempera, 48,5 x 38, Rosja, XIX w.
 20. Matka Boża Krzak Gorejący, deska, tempera, 31,1 x 26,5, Rosja, XX w.
 21. Św. Jan Chrzciciel ze scenami z życia, deska, technika mieszana, 44 x 36,5, Rosja, XIX w.
 22. Kazańska Ikona Matki Bożej, deska, tempera, 31,4 x 27, Rosja, XIX/XX w.
 23. Tychwińska Ikona Matki Bożej, deska, tempera, 31 x 26,5, Rosja, XIX w.
 24. ŚŚ Sergiusz i German, deska, technika mieszana, 17,7 x 14,2, Rosja, XX w.
 25. Św. Jan Chrzciciel, deska, tempera, 41,3 x 34, Rosja, XIX w., nr inw. MI/I/692
 26. Matka Boża Wszystkich Strapionych Radość, deska, tempera, 18 x 15,5, Rosja, XIX w.
 27. Św. Mikołaj Cudotwórca, deska, technika mieszana, 54 x 44, Rosja, XIX w.
 28. Św. Mikołaj Cudotwórca, deska, technika mieszana, 35,2 x 30,5, Rosja, XIX w.
 29. Adoracja Ikon Matki Bożej, deska, technika mieszana, 35 x 30, Rosja, XIX w.
 30. Święci Męczennicy Samon, Gurij i Awiw, deska, technika mieszana, 40 x 34, Rosja, XIX w.
 31. Św. Katarzyna ze scenami z życia, deska, tempera, 17,5 x 13,7, Rosja, XIX w.
 32. Sobór Świętych Ławry Kijowsko- Pieczerskiej, deska, technika mieszana, 13,2 x 10,4, Rosja, XIX w.
 33. Św. Mikołaj Cudotwórca, deska, technika mieszana , 43 x 34,9, Rosja, XIX w.
 34. Ukrzyżowanie, deska, technika mieszana, 48,7 x 33, Rosja, XIX w.
 35. Matka Boża Wszystkich strapionych radość, deska, technika mieszana, 43,2 x 34,3, Rosja, w.
 36. Matka Boża Nieoczekiwana Radość, deska, technika mieszana, 30,5 x 26, Rosja, XIX w.
 37. Ikona wielopolowa z przedstawieniami Matki Bożej, deska, tempera, 22 x 17,5, Rosja, XIX w.
 38. Ikona wielopolowa z przedstawieniami Matki Bożej, deska, tempera, 31,5 x 27, Rosja, XIX w.