Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

W tym roku na wystawie w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego prezentowane będą prace dyplomowe wykonane w ramach dwóch specjalizacji: Technik Druku Artystycznego, Technik Rzeźbiarskich, oraz prace dyplomowe z zakresu Rysunku i Malarstwa.

Prace dyplomowe z pracowni Technik Druku Artystycznego obejmują zarówno grafiki autorskie, jak i realizacje cyfrowe. Różnorodność prezentowanych prac wynika z szerokiego spektrum zainteresowań uczniów i ich indywidualnego podejścia do zagadnień plastycznych. Obejrzeć będzie można artystyczne książki autorskie, grafiki warsztatowe w klasycznych i nowatorskich technikach druku, oraz instalacje.

Uczniowie specjalizacji Techniki Rzeźbiarskiej w tym roku eksplorowali zagadnienie struktury. Prace dyplomowe z pracowni technik rzeźbiarskich to nie tylko realizacje w dobrze znanych uczniom materiałach, takich jak ceramika czy drewno, ale również propozycje innowacyjnych rozwiązań opartych na eksperymentach i poprzedzających pracę doświadczeniach.

Kuratorki wystawy: Beata Janowicz, Anna Sidorczuk

Wystawa 7 opowiadań, to zbiór opowieści o artystach, ich tożsamości, inspiracjach i warsztacie twórczym. W zamyśle nawiązuje do książki, która jest istotną częścią aktywności projektowej i graficznej zebranych twórców. Czynnikiem wspólnym jest też związek z Politechniką Białostocką, bowiem to artyści, którzy tworzyli lub obecnie tworzą kierunek Grafika na Wydziale Architektury. Każdy z autorów ma swoją historię, do której nawiązują tworzone przez niego dzieła.

Prezentowana wystawa, to podróż do źródeł pierwotnych inspiracji twórców. Powrót do pierwszych fascynacji, stanowiących podstawę do dalszej działalności artystycznej, korzeni pracy twórczej. W ciągle pędzącym naprzód świecie artyści proponują chwilę na zastanowienie się i refleksję nad szczegółami, które ich urzekły i stały się podstawą ich identyfikacji twórczej. Każdy z nich skupia się na czymś innym. Stąd wystawa jest, jak książka zawierająca opowieści o artystach i ich twórczości. Ich dzieła, są jak totemy, które niczym żywa biblioteka stanowią o dzisiejszych twórcach. Każda z prezentowanych prac jest wyjątkowa, jak ich autorzy. Natomiast zestawienie ich wszystkich razem, jest jak księga, która oddaje różnorodność styli i warsztatu twórców, a także znakomicie prezentuje drzemiący potencjał. 

Wystawa eksponowana do 19 kwietnia 2024 r. 

Współorganizator: